performance coaching

Topeltkarjäär

Sportlase- aga pea iga väga aeganõudva, tippsoorituskeskkonnas tegutseva ameti karjääri võib pidada ühelt poolt piiratud valdkonnaks. Tippsooritus nõuab maksimaalselt tähelepanu ja teiste eluvaldkondade hülgamist. Topeltkarjääri kujundamine võib tunduda seega viimane asi, millele mõelda.

Teadlikult tegutsedes saab oma elu- ja töövõimalusi avardada ning paralleelselt tegutseda järgmise karjäärisammu suunas. Näiteks on olümpiasportlasi, kes on ka kaitseadvokaadid, müügiesindajad, esmareageerijad, ettevõtjad või kes õpivad sporditeadusi, psühholoogiat või muid valdkondi – seda juba oma sportlaskarjääri ajal. Sooritusalad on kindlasti väga tugevalt seotud kitsama karjäärivaate ja identiteediga. Ehk on aga aeg seda veidi muuta ja olla avatud rohkematele vimalustele, mis vastupidiselt arvamusele võib toetada ka praegust sooritust ja pürgimust?

Karjäärimudeleid ja viise oma elu ja tööd korraldaja on mitmeid ning need on muutumas. Me ei räägi enam ühest stabiilsest karjääriredelist. Oma isiklikust kogemusest ja inspireerituna tööst persoonibrändi konsultandina kirjutasin raamatu erinevate võimalustega karjääri kujundamiseks, mida saad nüüd ette tellida: “Valikute ristteel . 22 võimalust tähendusliku karjääri loomiseks”.

Mida topeltkarjääris oluline teada on?

Tahan mainida kolme aspekti, mida karjääri kujundamise puhul oluline teada oleks.

a) Asjad võtavad aega. Mida varem alustad, seda väiksemates doosides ja sujuvamalt üleminekud ja areng saab toimuda. Sportlased mõistavad seda kindlasti füüsilisest treeningust, kus mõne tehnika lihvimine, sekundite mahalihvimine võib võtta aastaid. Juba sportlaskarjääri ajal – praegusel “põhitöökohal” – saad täiendada end koolis, alustada ettevõtlusega või teha tööd spordiga seotud või sellest väljaspool olevatel kohtadel. See muudab sind pikas perspektiivis mitmekülgsemaks ja vastupidavamaks ja võidad palju aega siis, kui järsku on vaja kannapööre teha.
b) Iga ala õpetab ülekatavaid oskusi. Sportlasena arendad oskusi, mida on vaja ka edaspidises töös. Olgu selleks distsipliin, kontaktid, meediasuhtlus või teadmised oma spordialast ja spordisüsteemist. Hea soorituse tegemine tennisisti või iluvõimlejana tähendab väga palju muid otsuseid, tarkusi ja isiklikku karakterit. Sama võib olla ka juristil, arstil – iga amet, kus inimene on püüdlenud meisterlikkuse poole annab lisaks konkreetse valdkonna oskusele kogemusi ja oskusi, mida on vaja uue ameti õppimisel, äri vedamisel ja täiesti uute harjumuste ja elustiili kujundamisel.
c) Mõnikord on lisatöö vajalik lihtsalt, et suudaksid enda sportlaskarjääri toetada. Raha on oluline. Kodulaenu tuleb maksta ja toitu osta. Vahepeal tuleb teha teistsugust tööd, et suuta end realiseerida. See ei ole kunagi kerge, kuid on võimalik leida parim viis ja rahu sellega. Selline valik on paraku oluline nii spordis, missiooniga suunatud töödes ja paljudes sotsiaalselt olulistes valdkondades, kus ameti väärtustamine ei ole alati võrdeline saadava tasuga. Määravaks muutub tähendus, mida sead sportlikule väljakutsele, aktivistitööle aga ka näiteks kunstnike ja õpetajate tööd on tippsooritusmaailmas, kuid ebakindla tasustamisega. Nii peab mõnikord tegema tööd, et teha tööd.

Sportlase topeltkarjäär

Dual career ehk topeltkarjäär spordis

Spordis kasutatakse terminit “dual career” ehk topeltkarjäär, mis viitab spordi balanseerimisele õpingute, töö, ettevõtluse või muude võimaluste poole liikumisega. Juba ülal tõin välja, et sama võib ka teistel ametiteesindajatel olla. Lihtsuse mõttes keskendun sportlastele.
Topeltkarjääris on omad väljakutsed ja omad kasud:
• Õpid tasakaalustama mitut aspekti oma elus, toomata ohvriks oma põhiala ja sooritust.
• Laiendad oma väljavaateid, võrgustikku ja eluoskuseid.
• Saad teha teadlikke pause spordist, treeningpäevadest ja samas hoida fookust positiivsetel, tulevikku suunatud ja sind teistel viisidel realiseerivatel aspektidel. See suurendab isiklikku heaolu ja pakub turvatunnet, mis väljendub ka soorituses.
• Tõstad enda tõeonäosust saada (tulevikus) värvatud või luua edasist karjääri, olla nähtav potentsiaalsetele tööandjatele-projektidele ning kanda spordikarjäärist omandatud oskused üle edasisele tegevusele.
• Võimaldab laiendada sinu arusaama endast, oma identiteedist (sa oled rohkem kui sportlane) ja nii vähendada võimalikku identiteedikriisi, mis karjääri kannapöördel võib tekkida.

Pühendumine ja prioriteedi seadmine

Esmalt on oluline mõista, et karjääri planeerimine ei tähenda, et sa pühendud vähem või oled alla andmas oma praeguse karjääri osas. Vastupidi, nii võid tunda end tuleviku suhtes kindlamalt, olla julgem seetõttu spordisoorituses teades, et misiganes juhtub, sinu väärtus ei ole seotud ainult sinu sportliku sooritusega. Järgnevalt küsimusi ja soovitusi nii sinu karjääri SISU kui ka PLANEERIMISPROTSESSI kohta.

Mida tahad veel teha?

Neli küsimust, mis aitavad mõelda enda tulevikukarjäärile ja sellele, mis sul juba selleks olemas on.

  1. Mõtiskle, kas ja miks võiks tulevikukarjäärile mõtlemine sulle kasulik olla?
  2. Milline ettekujutus sul juba on endast peale sporti?
  3. Milliseid tegevusi hariduse omamisest, täiendkursusest ettevõtluseni tahaksid uurida ja katsetada? Kas need on spordi sees või spordist väljas.
  4. Millised on sinu tugevused, mida oled sportlaskarjääris märganud, mida võiksid ja tahaksid kasutada ükskõik kus mujal tegutsedes?

Karjäärile, tuleviku elule ja tööle mõtlemine on põnev mõtteharjutus ja aitab näha võimalusi ja sujuvalt läbida muutust ühest valdkonnast, ühest sooritusest teise. Iga muutus on paras väljakutse nii harjumustes, ootustes kui oskustes ja tekitab emotsioone. Kõike ei saa alati ette planeerida, kuid teadlikkus aitab.

Topeltkarjääri planeerimisel mõtle nendele asjadele

On palju, mida saad ise ära teha, et tagada endale sujuv karjäär. Keegi ei saa sinu eest otsustada näiteks, mis sind huvitab ja mis on sinu prioriteet. Vahepeal võivad need aga endalegi segased tunduda. Performance coachina saan aidata süsteemi luua ja sinule sobivaid otsuseid aidata läbi mõelda. Sinu jaoks võib partneriks olla ka mõni hea sõber või treener, kes oskavad otsustust sinu vaatest näha. Mõned soovitused enne, kui alustad:

  • Ajaplaneerimine, sh energia planeerimine on võti. Kuigi tegutsed justkui kahe tööga, saad valida, kumba läheb rohkem energiat, millele panustad rohkem ja mis on päeva (aga ka aasta) planeerimisel võtmeks. Kasuta oma “värsket” aega enda kõige tähtsama tegevuse jaoks.
  • Läbirääkimised ja piirid. Oluline on ausalt rääkida tööandja, õppejõudude või klientidega ning oma treeneri või tiimikaaslastega ja luua kokkuleppeid. Sellega juhid nii enda kui teiste ootusi ja tekib vähem konflikte.
  • Tihti on võimalik ühelt alalt teisele oskusi üle kanda, kasutada varasemat kogemust töö lihtsustamiseks ning teise vaatepunkti saamiseks. Nt võib töö anda sulle vajaliku pausi spordilt ning inspireerida trennis rohkem kohal olema. Vastupidi võib spordikogemus aidata sul anda lisaväärtust oma tööl ja nii maandada lisastressi, mis kahe töö omamine võib tekitada. Nii ühisosa kui erinevusi saab enda kasuks ära kasutada.
  • Tasakaal ei pea tähendama 50-50 vaid võib olla ükskõik mis mahus. Samuti on oluline, et töö valikul, lisaks enda huvile, arvestaksid ka rütmi sobivusega. Mõne jaoks on hea teha väljaspool sporti monotoonsemat tööd, mis ei võta palju energiat ja mida saab endale sobival ja ise kontrollitaval ajal teha. Teise jaoks on oluline just tähenduslik, palju ajutööd nõudev väljakutse, mis võib olla seotud kindlate rutiinide, kindlas asukohas, kindlal ajal. Valikuid on mitmeid ja igaühele tema hetkeolukorda arvestades just talle õige.
  • Hoia oma prioriteet silme ees. Muudatusi oma elurütmi tuues võta aeg, et hinnata, kas tehtud valik täidab ootusi, kas on tagajärgi, mida sa ei osanud näha (nii häid kui halbu) ja kas on vaja teha korrektuure.
  • Kui märkad segadust, valikuid tundub liiga palju või tunned, et see tegevus segab sinu sooritust, siis tule räägime – võimalik, et takistuse eemaldaine ja tasakaalu loomine on olemas, lihtsalt vaja läbi arutada.

Valikute ristteel – kuidas luua tähenduslikku karjääri?

Sportlase topeltkarjäär

Karjääri, elustiili ja töö tähenduslikkuse teemad on mind huvitanud juba pea 20 aastat. Kohe-kohe on ilmumas minu esimene raamat, kus just räägin mitmekülgsetest võimalustest oma karjääri kujundada oma tingimustel. Meie elud on erinevad ja mitmekülgsed, soovin raamatuga julgustada looma tähenduslikkust töös ja seda teadlikult ja strateegiliselt.

Uuri lisa ja telli raamat ette “Valikute ristteel . 22 võimalust tähendusliku karjääri loomiseks

Sportlase topeltkarjäär
About the Author

liisi

Performance coach, blogger and activist.

You May Also Like